ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
103
เดือนที่แล้ว
1,545
ปีนี้
11,733
ปีที่แล้ว
18,027
ทั้งหมด
109,712
ไอพี ของคุณ
34.239.147.7
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256411 ต.ค. 2564
2การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี25631 ต.ค. 2563
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1 ต.ค. 2563
4มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาณารณะแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์15 ต.ค. 2562
5มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1 ต.ค. 2562
6มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 25631 ต.ค. 2562
7การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 14 ม.ค. 2562
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม17 ต.ค. 2561
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ17 ต.ค. 2561
10มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ15 ต.ค. 2561
11มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม15 ต.ค. 2561
12มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต15 ต.ค. 2561
13มาตรการป้องกันการรับสินบน15 ต.ค. 2561
14มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2561
15มาตรการการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต 1 ต.ค. 2561

1