ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
2,657
เดือนที่แล้ว
2,522
ปีนี้
23,987
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
148,658
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาววันเพ็ญ กาละสิรัมย์
หัวหน้าสำนักงานปลัดนางสาวปฐมาพร ภาษี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางจิรัชญา ทองคุณธนารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางวิไลลักษณ์ ดีล้อม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายฉัตรชัย ทูลประโคน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวปนัดดา ยอดชรูด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววิภาดา ประยงค์เพชร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายลัก นิเรียงรัมย์เจ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายศักรินทร์ เถายา
พนักงานขับรถ


นายสมชาย แก้วสอน
คนงานทั่วไป


นายดาว เกลี้ยงทอง
คนงานทั่วไป


นางสาวเจนจิรา คงวุฒิ
คนงานทั่วไป


นายธนกฤติ สุขแสง
คนงานทั่วไป