ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
2,657
เดือนที่แล้ว
2,522
ปีนี้
23,987
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
148,658
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
1
มอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน นำโดย หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่มอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ ให้แก่ นางเสียม ขะชี้ฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท และขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้การสนับสนุน

15 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปี 2566 

วันที่ 13 กันยายน 2566

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

13 กันยายน 2566

โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา(ผู้สูงอายุ),องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

ประจำปี 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

 

08 กันยายน 2566

มอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 8 ก.ย. 2566 อบต.สูงเนิน ร่วมกับชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ มอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ นางสาวฉัตรสุดา นะชินรัมย์ ม.12 บ้านป่ายาว คุ้มโคกตาจันทร์ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

08 กันยายน 2566

โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

โดยการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ระยะเวลาดำเนินการ 28 ส.ค.-7 ก.ย. 2566

04 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช(การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า) ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันศุกร์ ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน 

25 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบลสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

กิจกรรมการฝึกอาชีพ “การพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติ สู่อาชีพในชุมชน”

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566

ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโชค หมู่ที่ 15 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

24 สิงหาคม 2566

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
23 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สาม ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
22 สิงหาคม 2566

อบต.สูงเนิน ร่วมรับเสร็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th
21 สิงหาคม 2566

กิจกรรม “เข้าพรรษา เข้าวัดทำบุญ” ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ภาคเช้า เวลา 07.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ภาคค่ำ เวลา 18.00 น.กิจกรรมทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ณ วัดบ้านสูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

16 สิงหาคม 2566

พิธีมอบบ้านคนพิการ/ผู้สูงอายุ ตามโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินและองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการพิธีมอบบ้านคนพิการ/ผู้สูงอายุ ตามโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทีอยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยนายยุทธชัย พงศ์พนิช รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ ประธานพิธี ร่วมด้วยนายแพ เดชพร ประธานสภา อบจ.บุรีรัมย์ สจ.อรรครินทร์ ปิ่นมณี สจ.สว่าง ชูช่วย เจ้าหน้าที่ อบจ.บุรีรัย์ นายเอกภาพ สุขสังวรณ์ นายก อบต.สูงเนิน นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์ ปลัด อบต. นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์ รองปลัด อบต. เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.สูงเนิน และกำนันสนั่น สัตตารัมย์ มอบบ้านให้แก่ นายศิวานนท์ บุญสุข ม.1 และบ้านนายอาริณ ชูชี ม.4 ต. สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

15 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

15 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

นายเอกภาพ สุขสังวรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และนางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมบุคลากร คณะครู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะพานพุ่มและจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

12 สิงหาคม 2566

โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ  ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน,soongnern.go.th

โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำเพลย์พาร์ค ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

11 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (211 รายการ)