ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
311
เดือนที่แล้ว
3,543
ปีนี้
32,454
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
157,125
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25653 ต.ค. 2565
2รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256411 ต.ค. 2564
3การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี25631 ต.ค. 2563
4มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1 ต.ค. 2563
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง มาตรการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน1 ต.ค. 2563
6มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาณารณะแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์15 ต.ค. 2562
7มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1 ต.ค. 2562
8มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 25631 ต.ค. 2562
9การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 14 ม.ค. 2562
10มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม17 ต.ค. 2561
11มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ17 ต.ค. 2561
12มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ15 ต.ค. 2561
13มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม15 ต.ค. 2561
14มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต15 ต.ค. 2561
15มาตรการป้องกันการรับสินบน15 ต.ค. 2561
16มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2561
17มาตรการการจัดการในกรณีที่ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต 1 ต.ค. 2561

1