ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
311
เดือนที่แล้ว
3,543
ปีนี้
32,454
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
157,125
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุ 18 ส.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 18 ส.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 18 ส.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 3 ม.ค. 2562สำนักปลัดDownload
คำขอต่อใบอนุญาตสิ่งปฏิกูล 12 ธ.ค. 2561กองคลังDownload
คำขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12 ธ.ค. 2561กองคลังDownload
คำขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 12 ธ.ค. 2561กองคลังDownload
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 12 ธ.ค. 2561กองคลังDownload
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตัวเอง)  26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) 26 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
เอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1 ต.ค. 2561สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1