• jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 6

เมื่อวานนี้ 9

สัปดาห์นี้ 15

เดือนนี้ 153

ทั้งหมด 7020

Currently are 26 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ประกาศข่าวทั่วไป

IMAGE ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีประจำปีพ.ศ.2561
วันพุธ, 10 January 2561
ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีประจำปีพ.ศ.2561...
IMAGE ประกาศเชิญชวนชำระภาษีประจำปีพ.ศ.2561
วันจันทร์, 08 January 2561
ประกาศเชิญชวนชำระภาษีประจำปีพ.ศ.256...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี2559
วันพฤหัสบดี, 06 July 2560
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี2559...

ข่าวกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

            “ การบริหารจัดการโปร่งใส ผลิตภัณฑ์ตำบลก้าวไกล การเกษตรสร้างมูลค่า ชาวประชาเข้มแข็ง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า

    การก่อสร้างประปาและขยายเขตประปา

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน พัฒนาสิ้นค้าประจำตำบล

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น การพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ การพัฒนาภูมิปัญญาศิลป-

   วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความเข้มแข้งของชุมชน ช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ

5) ยุทธศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมตลอดทั้งการพัฒนาการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี

6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหน่วยงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่

   ในการปฏิบัติงาน

7) ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร อาทิ การพัฒนาแหล่งน้ำ การปรับปรุงและลดต้นทุนทางการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

ข่าวรับสมัครสอบงานราชการ

ข่าวเด่นประจำวัน

 

ผู้บริหาร

nayok1
นายพิศิษฐ์  แก้วสอน
นายก อบต.สูงเนิน

ปฏิทินข่าวสาร

Facebook createsaraban e banner 7059banner 7058banner 858banner 42banner 5320banner 5322banner 5319banner 5317banner 5316banner 5314banner 5315banner 5312banner 5311banner 5308banner 2665banner 263banner 34 banner 35 

foot33