ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
399
เดือนนี้
5,094
เดือนที่แล้ว
11,343
ปีนี้
17,181
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
17,182
ไอพี ของคุณ
54.159.51.118
-:- การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "สูงเนินเกมส์" ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศเรื่อง ราคาปานกลางของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 
-:- ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 
-:- ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 
-:- ประกาศเรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและขำระภาษีประจำปี 2561 
-:- ประกาศเรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 
-:- ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 
-:- ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ถึงปี 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ปั่นเพื่อพ่อ 5 ธันวาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
วัดชลประทานราชดำริ
หมู่บ้านท่องเที่ยวน้ำพริกแสงทอง
ผ้าไหมมัดหมี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร