ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
428
เดือนที่แล้ว
1,986
ปีนี้
35,770
ปีที่แล้ว
21,385
ทั้งหมด
57,156
ไอพี ของคุณ
3.85.143.239
-:- ขอความร่วมมือ บริษัท ห้างร้าน ผู้รับจ้าง และประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ กับ อบต.สูงเนิน ช่วยตอบแบบประเมิน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินจากลิงนี้ด้วยคะ 
-:- การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
-:- ประกาศการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 
-:- การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "สูงเนินเกมส์" ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศเรื่อง ราคาปานกลางของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 
-:- ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 
-:- ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 
-:- ประกาศเรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและขำระภาษีประจำปี 2561 
-:- ประกาศเรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 
-:- ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ พร้อมทีมงาน อบต.สูงเนิน และประชาชนช่วยระงับเหตุไฟลามทุ่ง
ปีใหม่ ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปที่ไหนๆให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อบ้านเราสะอาด สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีไหม่ " ถนนสีขาว ถนนปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร "
ส่งมอบจักยานช่วยสนับสนุุนกาชาด
กองช่าง พร้อมทีมงาน ออกไกล่เกลี่ย​ข้อพิพาท​กรณีข้อร้องเรียน ทมดิน​สูงกว่าข้างเคียง​ม.19
เตรียมความพร้อมเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าด่านลดอุบัติเหตุช่วงปีไหม่ อบต.สูงเนินสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
วัดชลประทานราชดำริ
หมู่บ้านท่องเที่ยวน้ำพริกแสงทอง
ผ้าไหมมัดหมี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร